Відомості про Фірму
Назва компанії:ТОВ «АФ «Лисенко»
ЄДРПОУ:35796588
Адреси офісів:36014, м.Полтава, вул.Європейська, 2, офіс 411
Контактні телефони:0505582871
Адреса електронної пошти:auditlysenko@gmail.com
Інформація про орган (відділ або особу), що відповідає за внутрішній контроль якості
П.І.Б керівника органу:Лисенко Ольга Олександрівна
Посада:Директор
Контактні телефони:0505582871
Адреса електронної пошти:auditlysenko@gmail.com

Про нас:

Аудиторська фірма «Лисенко» почала свою діяльність  в 2008 році.

Основними напрямами діяльності  фірми є:

Обов’язковий аудит та огляд фінансової звітності підприємств і установ всіх форм власності та галузей діяльності ( крім банків), аудит спеціального призначення;

Виконання завдань з надання впевненості, в тому числі податковий аудит.

Перевірка прогнозної фінансової інформації

Супутні аудиту послуги :

—         завдання з виконання узгоджених процедур  стосовно фінансової інформації;

—        завдання з компіляції інформації, в т.ч. підготовка фінансової інформації та трансформація фінансової звітності в звітність, складену по МСФЗ;

—         Аналіз господарської діяльності: фінансового стану, причин збитковості, планів по розширенню діяльності, реорганізації, зниженню витрат, та розробка рекомендацій; впровадження управлінського обліку;

—         Складання бізнес-планів, аналіз інвестиційних проектів та стану їх виконання;

—         Ведення бухгалтерського та податкового обліку для малих підприємств.

ТОВ «АФ «Лисенко» є дійсним членом ( номер члена Спілки RL 20130692)   Громадської спілки «Інститут сертифікованих профессіоналів обліку й аудиту» (ГС ІСПОА), англійською мовою — «The Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals» ( PU ICAAP), яка створена в 2013 році для співпраці аудиторських фірм шляхом спільного використання професійних ресурсів, стратегії ведення бізнесу, політик і процедур контролю якості. Спілка здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами — членами Спілки вимог її Статуту, які передбачають дотримання вимог високої якості надання аудиторських послуг у відповідності до Міжнародних професійних стандартів ( МСА, МСЗО, МСЗНВ, МССП та інших) та Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Фірма має угоди про співпрацю:

з іншими аудиторськими фірмами;

з фірмою — професійним оцінювачем, акредиторваним в Фонді державного майна України та в кількох ( в тому числі державних ) банках.

Наша команда:

Колектив фірми є висококваліфікованими фахівцями та сертифікованими аудиторами , що дозволяє забезпечити якісне надання послуг.

Директор ТОВ «АФ «Лисенко» —  Лисенко Ольга Олександрівна — Сертифікат аудитора серії А № 000656, виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р.

Аудитори:

  • Конишева Юлія Олександрівна — Сертифікат аудитора серія А № 005658, виданий рішенням АПУ № 130 від 25.12.2003р.
  • Кравчута Світлана Василівна —Сертифікат аудитора серія А № 004404, виданий рішенням АПУ № 95 від 31.10.2000р.
  • Давиденко Світлана Станіславівна – Сертифікат аудитора № 006347 виданий рішенням АПУ № 185/3 від 13.12.2007р.
  • Горяченкова Віра Іванівна – Сертифікат аудитора  № 006305, виданий рішенням АПУ № 181/1 від 20.07.12007р.
  • Кальник Ігор Олександрович — Сертифікат аудитора серія А № 004882, виданий рішенням АПУ  № 104 від  30.11.2001р.
  • Козубець Андрій Іванович  — Сертифікат аудитора серія А № 000091, виданий рішенням АПУ № 8 від 23.12.1993р.

На фірмі також працюють висококваліфіковані бухгалтери та помічники ( асистенти ) аудитора,

податкові консультанти, спеціаліст із компьютерних технологій.

Довіра наших клієнтів — головна винагорода для нас!

Документи для перегляду